Rakennuttaminen ja valvonta

 

Toimeksiannon laajuus sovitaan tilaajan kanssa konsulttisopimuksella. Rakennuttajan tyypillisiä tehtäviä ovat muun muassa:

Hankesuunnitelman ja projektiaikataulun laatiminen

Suunnitteluvaiheen organisointi, eli suunnittelijoiden valinta ja kilpailutus

Sopimusten laatiminen

Rakennuttaja vastaa myös hankkeen urakkamuodon valinnasta, kaupallisten asiakirjojen laadinnasta (urakkaohjelmat, työturvallisuusasiakirjat ja tarjouspyynnöt), urakoitsijoiden kilpailuttamisesta, urakkaneuvotteluista, urakkasopimusten laatimisesta ja rakennuslupaan liittyvistä tehtävistä.

Työmaavaiheessa rakennuttaja tarkastaa laskut ja raportoi niistä tilaajalle, käsittelee mahdolliset lisätyöt ja hyvitykset, hoitaa työmaakokoukset, vastaanotto-, jälki- ja takuutarkastukset sekä seuraa työmaan ajallista ja taloudellista etenemistä. Myös työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät kuuluvat rakennuttajalle.