Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut asbestilakiuudistus (säädökset 684/2015 ja 798/2015) velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista.

Insinööriavain Oy laatii haitta-aine- ja asbestikartoitukset vahvalla ammattitaidolla yksittäisistä näytteenotoista kokonaisten rakennusten kartoituksiin.