Betonirakenteiden kuntotutkimukset

 

Betonirakenteiden vauriot eivät useinkaan näy paljaalla silmällä. Tämän vuoksi kuntotutkimus on syytä teettää ennen korjausten suunnittelua.

Ennen betonirakenteiden kuntotutkimusta tutustutaan olemassa oleviin suunnitelmiin ja selvityksiin. Tutkimuksissa mm. kartoitetaan vauriokohtia, selvitetään betoniraudoitteiden peitesyvyyksiä ja otetaan poranäytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Poratuista betonilieriöistä tutkitaan mm. ohut- ja pintahiekokeet, vetokokeet, betonin karbonatisoituminen, betonin kloridipitoisuus sekä haitta-ainekartoitukset tarpeen mukaan. Tutkimuksesta laaditaan raportti, joka esitellään tilaajalle. Raportti sisältää tutkimustulokset, korjausvaihtoehdot kustannusarvioineen sekä arvion korjausten kiireellisyydestä ja aikataulutuksesta.