Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus

 

Kuntotutkimus alkaa lähtötietoihin tutustumisella ja kohdekierroksella, joka sisältää riskirakennetarkastelun. Saatujen lähtötietojen ja kohdekäynnin perusteella tehdään tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman laatimisen jälkeen tehdään varsinaiset kenttätutkimukset, joissa selvitetään mm. sisäilmaolosuhteita (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi, teolliset kuidut, pölyisyys jne.), rakenteiden tiiveyttä, ilmanvaihtojärjestelmien kuntoa ja toimintaa sekä rakennuksen painesuhteita.

Kuntotutkimuksen yhteydessä voidaan myös muun muassa ottaa sisäilmanäytteitä, selvittää mahdollisia muovimatto-ongelmia, mitata rakenteiden kosteutta, tehdä rakenneavauksia ja ottaa materiaalinäytteitä. Laboratoriossa materiaali- ja sisäilmanäytteistä tehdään mikrobiviljelyt, kemialliset analyysit ja haitta-aineanalyysit. Tutkimusten jälkeen tilaajalle laaditaan ja esitellään selkeäsanainen kirjallinen raportti, joka sisältää mm. tutkimustulokset, korjausvaihtoehdot kustannusarvioineen sekä arvion korjausten kiireellisyydestä ja aikataulutuksesta.